O nas Liceum ogólnokształcące Szkoła policealna Kontakt Terminy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - ZAOCZNE

Zdobądź wykształcenie średnie.

Zapisując się do naszego liceum robisz bardzo ważny krok w stronę zdobycia cenionego na rynku pracy wykształcenia średniego.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

ABSOLWENTOM SZKÓŁ ZAWODOWYCH OFERUJEMY
MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA NAUKI W LICEUM OD DRUGIEJ KLASY
- jeżeli na świadectwie masz oceny z przedmiotów:
podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, informatyka

O NASZYM LICEUM:

Nauka w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM jest prowadzona w systemie zaocznym, co oznacza, że spotykamy się na zajęciach tylko w piątki (po godz. 16) i w soboty, niedziele są wolne!
W LICEUM masz możliwość uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy ułożyliśmy plan nauczania w taki sposób, aby pozwalał pogodzić naukę z pracą, życiem rodzinnym oraz każdym innym zajęciem.

Przedmioty, które nauczamy w szkole to:

język polski,
język angielski,
historia,
wiedza o społeczeństwie,
podstawy przedsiębiorczości,
geografia,
biologia,
chemia,
fizyka,
matematyka,
informatyka.

Informacje dodatkowe:

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wydajemy państwowe świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalne.
Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do korzystania z ulg oraz indeks.
Słuchacz otrzymuje zaświadczenia do ZUS, a także innych instytucji.
Nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 2 lub 3 lata.

 

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt:
Adam Nikiforow - tel. 501 488 677 - wszelkie informacje i zapisy
e-mail: sekretariat@prywatnestudium.pl
          prywatnestudium@poczta.onet.pl
Sekretariat szkoły:
ul. Bolesława Chrobrego 17
66-600 Krosno Odrzańskie